Skip available courses

Available courses

El curs té com a objectiu que l'alumne conegui la normativa fiscal i les novetats previstes per a 2020, a més de conèixer les obligacions dels empresaris i com han d'exercir-les.

Contingut:

  1. Introducció.
  2. Censos.
  3. L’obligació de retenir.
  4. Impost sobre la renda de persones físiques (IRPF).
  5. Impost sobre societats (IS).
  6. Impost sobre el valor afegit (IVA).
  7. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  8. La inspecció dels tributs

Curso: Activitats administratives en la relació amb el clients

Convocatoria: FOAP 2019

Objectius:

Metodologia:

Inicio: 10/01/2019   Fin: 20/09/2019

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00

Curso de Certificado de Profesionalidad modular de 920 h. que centra su actividad en el área de la administración, recursos humanos, contabilidad, tesorería y departamento comercial, de cualquier empresa, tanto pública como privada, mediante soporte convencional o informático adecuado. Apto tanto para profesionales con ganas de afianzar y actualizar conocimientos como para aquellos/as que quieran comenzar una nueva andadura por el mundo administrativo.

La formació complerta del certificat de professionalitat. Una formació modular de 480h de formació teòrica i pràctica útils per tots els treballadors que treballen amb arxius digitals, amb bases de dades i en general per tots el professionals que vulguin actualitzar coneixements i obtenir una certificació oficial de les tasques d'enregistrament i tractament de dades,

Un certificat professional complert de 840 h de formació teòrica i pràctica. Ideal per reciclar-te i adquirir noves competències en l'àmbit administratiu i en l'atenció al client.

Inici: 10/02/2020    (470 hores)   Horari: de dilluns a divendres, de 19h a 22h.

Mòduls:

           1016: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional (100h).

           1017: Intervenció en l'atenció higiènic- alimentària en institucions (70h).

           1018: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (70h).

           1019: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130h).

            Mòdul de Pràctiques Professionals no laborals (80h)

Competencia general:
Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno.

Duración de la formación asociada: 450 horas


Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. (100 horas)

UF0127: Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. (30 horas)

UF0128: Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. (70 horas)

MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. (70 horas)

MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. (70 horas)

MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. (130 horas)

UF0129: Animación social de personas dependientes en instituciones. (30 horas)

UF0130: Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones. (50 horas)

UF0131: Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. (50 horas)

MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. (80 horas)

Inici: 20/01/20  Fi: 15/06/2020  (470 hores)   Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.

Mòduls:

           1016: Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional (100h).

           1017: Intervenció en l'atenció higiènic- alimentària en institucions (70h).

           1018: Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (70h).

           1019: Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130h).

            Mòdul de Pràctiques Professionals no laborals (80h).

                                                              

 L'Acadèmia CEP a El Vendrell organitza aquest certificat de professionalitat que s'adreça a aquelles persones que vulguin treballar en aquest sector impartint formació d'oferta i de demanda. El Certificat de Professionalitat es divideix en 5 mòduls formatius, el primer dels quals, programació didàctica de la formació per l'ocupació, s'imparteix els dissabtes, de 8,30 a 14, 30 a les aules de l'acadèmia CEP al Vendrell.

 

Inici: 08/04/19   Fi: 25/09/19 (470 hores)

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h.

- Suport en la organització d'intervencions en l'àmbit institucional (100h).

- Intervenció en l'Atenció Higiènic-Alimentària en institucions (70h).

- Intervenció en l'Atenció Sociosanitària en institucions (70h).

-Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130h).

Mòdul de Pràctiques Professionals no Laborals (80h).

Inici: 07/02/19 Fi: 30/07/19 (470 hores)

Horari: de dilluns a divendres de 15:30 a 19:30h.

- Suport en la organització d'intervencions en l'àmbit institucional (100h).

- Intervenció en l'Atenció Higènica i Alimentària en Institucions (70h).

- Intervenció en l'Atenció Sociosanitària en Institucions (70h).

- Suport Psicosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions (130h).

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h).

Inici: 28/11/18   Fi: 03/05/19 (470 hores)    Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Suport en la organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 h).

Intervenció en l'Atenció Higiènica i Alimentària en Institucions (70 h).

Intervenció en l'Atenció Sociosanitària en Institucions (70 h).

Suport Psicosocial, Atenció Relacional i Comunicativa en Institucions (130 h)

Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80 hores).

 

Curs d'Alemany nivell A1A

Data d'inici del curs: 26 de novembre del 2019

Finalització del curs: 19 de març del 2020

Objectiu: Aprendre l'Alemany pel dia al dia i en la seva professió

Metodologia: Aprendre saludar i presentar-se correctament. Qui sóc, d'on sóc, on visc, etc. Els números, l'hora, els verbs, preguntes i contestacions, països, preguntes W, parlar pel telèfon, afirmació i negació, petits diàlegs, professions, femení/masculí, pronoms, articles definit i indefinit, vocabulari...