Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

Inici: 07/07/2016 Fi: 30/11/16

Horari: De dilluns a divendres de 08:00 a 15:00

MÒDULS FORMATIUS
Gestió Administrativa del Comerç Internacional 230
Financiació Internacional 180
Medis de Pagament Internacional 90
Anglès Professional 120
Formació complemèntaria 20
Mòdul de Pràctiques 40
TOTAL HORES CURS 680

Inici: 06/06/2016 Fi: 25/11/16

Horari: De dilluns a divendres de 15:00 a 21:00